Jeżeli posiadasz doświadczenie w wykonywaniu robót opisanych w ofercie i jesteś zainteresowany pracą w firmie KAST-BRUK, prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: KAST-BRUK@wp.pl