Wykonujemy z kostki brukowej i granitowej:

* posesje prywatne

* tarasy i schody

* artystyczne układanie kostki

* drogi, place, parkingi, chodniki

Ponadto wykonujemy:

* roboty ziemne

* odwadnianie terenów

* usługi koparko-ładowarką

* usługi HDS

* usługi transportowe: piasek, żwir, itp.

* usługi walcem drogowym

* wynajem zagęszczarek

* niskopodwoziowy transport do 12 ton

* inne prace towarzyszące